Bouwsteenen

In 1926 verscheen de eerste editie van het driemaandelijks tijdschrift ‘Bouwsteenen’. De redactie van weleer koesterde hoge aspiraties en schreef in haar voorwoord “tegemoet te willen komen aan de stemmen der velen die streven naar bewustwording van het boven-tijdelijke Hoogere en Eeuwige leven, dat ons aller leven beheerscht en ten goede leidt”. Men wilde ‘de zoekenden’ daarbij steunen door het bijeenbrengen van de nodige bouwstenen, “aldus medewerkend aan de opbouw van de hechte, op ondogmatische grondslag te stichten Geestelijke Tempel van de Toekomst”.

Inmiddels is er 85 jaar verstreken. Onze idealen zijn beproefd en moesten worden bijgesteld. De tijdsgeest is drastisch gewijzigd: veranderingen voltrekken zich in een duizelingwekkend tempo en hebben dikwijls een grote impact. Wij zijn een mondiale samenleving geworden.

Ook al zijn de grenzen van het menselijke kunnen verlegd (we moeten meer presteren, alles moet beter en sneller), onze wezenlijke aard is onveranderd gebleven. De ritus heeft daarom nog steeds dezelfde transformerende werking op ons. Wij werken op dezelfde wijze als de generaties vóór ons dit deden: met de intentie “de wereld van een geest van liefde te doordringen, waardoor broederschap en dienstbetoon de grondtonen kunnen worden van een nieuwe samenleving”.

 

Bouwstenen Loge Rakoczy

De vrijmetselarij gaat uit van een positief mensbeeld. Voor ons geldt het gezegde: 


“Verbeter de wereld en begin bij u zelf”. In die zin streven wij ernaar ons innerlijk materiaal – de ruwe steen – te bewerken. Ondanks het gegeven dat we in een uiterst gecompliceerde wereld leven, staan ons nog steeds dezelfde idealen voor ogen.

In ons tijdschrift plaatsen wij artikelen over de vrijmetselarij en aanverwante geestesrichtingen, zowel in het algemeen als meer specifiek gericht op de activiteiten van de Loge Rakoczy zelf. Daarnaast worden berichten uit de werkplaats – zoals arbeidstafels – opgenomen, alsmede boekbesprekingen en gedichten.

 

De redactie besloot in 1926 haar voorwoord:

“Wij hopen als lichtzoekenden elkander te naderen en te leren waarderen. Moge onze arbeid de medewerking en de steun ontvangen van alle mensen van goede wil”.

Anno 2011, bij het opnieuw verschijnen van ons tijdschrift, blijven deze woorden onverminderd van kracht.