Portret Rakoczy

Wie was Rakoczy?

 

Rakoczy is een van de vele namen van graaf Saint Germain. Saint Germain was altijd zeer geheimzinnig over zijn afkomst en pas aan het eind van zijn leven vertelde hij onder andere aan Prins Karl von Hesse Kassel dat hij de zoon was van Ferenc Rakoczy II van Transylvanie. Ferenc II was het meest prominente lid van de familie Rakoczy, in de periode 1703-1711 leidde hij de Hongaarse opstand tegen de Oostenrijkse Habsburgers. Hij leefde de laatste achttien jaar van zijn leven in ballingschap in de stad Tekirdag inTurkije.

 

De twee officieel erkende zonen van Ferenc Rakoczy II, Joseph en Georgy, werden met hun moeder Charlotte Amalia von Hesse Rheinfels tijdens de strijd tegen de Habsburgse overheersing van Hongarije in Wenen vast gehouden. Om de keizer te eren en gunstig te stellen noemden de broers zich Sint Charles en Sint Elizabeth naar keizer Karel VI en zijn echtgenote.  Als reactie hierop verkoos hun (stief?)broer zich Sint Germanus, Saint Germain; de heilige broeder, te noemen.

 

Wij weten niet wie de moeder is van Saint Germain. Was ze Amalia von Hesse, de officiële vrouw van Ferenc Rakozcy II, dan was Saint Germain hoogst waarschijnlijk de oudste zoon, Leopold George waarvan vermeld wordt dat hij op vierjarige leeftijd stierf. Hij zou dan mogelijk ter bescherming en verzekering van een eventuele troonopvolging verborgen gehouden zijn en elders zijn opgevoed. Een andere kandidate voor het moederschap van Saint Germain was prinses Violanthe van Bavaria, de schoonzus van Gian Gastone, de laatste groothertog De Medici. Ferenc Rakozcy II heeft Violanthe in Italië kunnen ontmoeten toen hij ongeveer zeventien jaar was. Dit zou ook kunnen verklaren waarom Saint Germain in zijn jeugdjaren in Italië verbleef. Men speculeert dat hij zijn meer dan uitstekende opvoeding in Sienna ontving.

 

Saint Germain heeft een grote diplomatieke rol gespeeld. In 1748 verscheen hij aan het hof in Versailles en in 1749 werd hij door Louis XV in dienst genomen om delicate diplomatieke missies te vervolbrengen. Hij deed immense moeite het geweld van de franse revolutie af te keren maar slaagde hier uiteindelijk niet in. Hij kende praktisch iedereen van enige betekenis in de politieke geschiedenis van zijn tijd. Ook in Holland had hij zijn invloedrijke vrienden zoals Wilhelm Bentinck en Gerard Hasselaer.

 

Veel correspondentie met belangwekkende historische personen is bewaard gebleven. Uit deze correspondentie blijkt dat hij al tijdens zijn leven een enigmatisch figuur was die wel degelijk superieure kennis en vaardigheden bezat die hij ten goede van de mensheid aanwendde. In de tijd dat hij in Engeland verbleef was er iemand met de artiestennaam Milord Gower die hem imiteerde en de meest wilde verhalen over Saint Germain’s leeftijd, afkomst, vorige levens, activiteiten en uitspraken ventileerde. Veel van deze verhalen van Milord Gower vermengden zich met - of verdrongen de eigenlijke waarheid. Maar zelfs als we alle twijfelachtige beweringen over magische en bovennatuurlijke eigenschappen en uitspraken van de graaf buiten beschouwing laten, komt, zeker uit de uitspraken van zijn vele goede vrienden, toch het beeld van een geniale, spirituele, creatieve man naar voren.

 

Hij hield zich met de meest uiteenlopende zaken bezig: alchemie, filosofie, esoterie, politiek, muziek, schilderkunst, dichtkunst, de veredeling van metalen, edelstenen en de verbetering van verfstoffen voor linnen, wol en zijde.

 

Niet alleen speelde hij buitengewoon goed viool en klavecimbel, zoals de componist Rameau over hem schreef, maar ook componeerde hij verschillende muziekstukken die ook gepubliceerd werden. Edelstenen hadden zijn grote belangstelling. Verscheidene personen beschreven hoe hij edelstenen, met name diamanten, voor hen veredeld had, en zo de waarde van deze stenen aanzienlijk verhoogde. Zijn belangstelling en kennis van genezing met kruiden was groot, zelf nam hij zijn leven lang een speciale kruidendrank, waaraan hij zijn gezondheid en vitaliteit toeschreef.

 

Aan het eind van zijn leven woonde Saint Germain in Eckernforde dat in Schleeswijk ligt. Zijn vriend en leerling prins Karl von Hesse Kassel woonde 30 kilometer verderop in zijn paleis te Gottorp.

 

Prins Karl was ervan overtuigd dat Denemarken arm bleef omdat het nauwelijks industrie had, daarom onderwees Saint Germain hem in de kunst van het textielverven en zette een textielverffabriek met hem op met de bedoeling Denemarken een economische impuls te geven. Alhoewel de poging om het verven van de stoffen in de praktijk vorm te geven en de fabriek op te zetten slaagden, kon de onderneming niet tot een goed eind worden gebracht omdat de zakenpartners het af lieten weten.  Saint Germain was ook Karl’s spiritueel leraar. Samen met hem ontwierp hij in Louisenlund, een buitengoed van Karl, een tuin waarin de verschillende elementen zoals een labyrint, een vijver, een poort en verschillende alchemistische symbolen, een mystieke initiatie rite verbeelden. In deze tuin bevond zich ook een toren met een alchemistische werkplaats; Prins Karl en Saint Germain werkten hier gezamenlijk aan alchemistische experimenten.

 

Prins Karl von Hesse was vrijmetselaar en zag in Saint Germain een groot leraar en mystiek ingewijde, ook al stond Saint Germain nergens officieel bekend als vrijmetselaar en stond hij er ook niet op zichzelf als zodanig bekend te maken. Toch zei Saint Germain van zichzelf dat, “alhoewel hij geen vrijmetselaar was, hij eigenlijk de oudste vrijmetselaar was”. Met deze raadselachtige uitspraak zet hij ons aan het denken; wat is een vrijmetselaar in wezen? Iemand die is ingewijd en bij een Loge is aangesloten, iemand die werkt met een rituaal in een tempel?

 

Tempel Loge Rakoczy - Noord

Saint Germain alias Meester Rakoczy bewees met zijn leven en daden ontegenzeggelijk zijn liefde voor broederschap en vooruitgang voor de mensheid. Zijn grote eruditie, creativiteit en spirituele ontwikkeling staan niet apart of boven het kunnen van de mens maar laten het bewijs zien van een gepassioneerde levenslust gecombineerd met een vrije geest die altijd open staat voor het hoogste in de mens. Of Saint Germain wel of niet een echte vrijmetselaar was, of juist aan de wieg van de vrijmetselarij heeft gestaan is voor ons niet van het hoogste belang. Zijn levenshouding, volharding om het goede in de mens naar voren te brengen en zijn onafgebroken werk ter vergroting van de broederschap der mensheid is dat zeker wel. Alleen daarom al dragen wij nog steeds met trots de naam Loge Rakoczy. Het is voor velen aantrekkelijk om spirituele meesters te aanbidden en hen buiten het innerlijk bereik van de gewone mens te plaatsen. Krachtiger is het om hen niet boven ons te plaatsen maar ons door hen laten inspireren, het buitengewone in onszelf te ontdekken en te manifesteren.

 

Het portret van meester Rakozcy hangt boven een lege zetel geplaatst aan de noordkant van onze tempelloge. Wanneer wij compareren zetten wij er altijd een bos bloemen neer en gaan er van uit dat zijn onstoffelijke aanwezigheid ons immer inspireert.