Amos, Raad van Geïnstalleerd Meesters

 

AMOS

 

 

De Raad van "Installed Masters" AMOS is opgericht op 17 december 1969 omdat er behoefte was aan een esoterisch inwijdingsrituaal voor de voorzittend meesters.

 

Licentie is verleend door de Z.·. Eerw.·. Raad van Installed Masters "SHEBA" onder het Soeverein Kapittel TABOR van het Kollege Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm.

 

De vrijmetselaren die lid zijn van de bij het Verbond aangesloten loges en als Voorzittend Meester in de zetel zijn geïnstalleerd en deze functie vervullen of vervuld hebben, vormen tezamen de Raad van Geïnstalleerde Meesters.

 

De Raad heeft tot doel en taak:

a.    de installatie van de verkozen Achtbare Meester

b.    beschikbaar te zijn, adviezen te verstrekken in maçonnieke aangelegeneden

c.    de 'Gewezen Achtbare Meesters' in hun bijzondere status te bevestigen·