Royal Arch


Geschiedenis van het Kapittel HorebDe officiële aanduiding van het kapittel is ‘Holy Royal Arch’ of ‘Heilig Koninklijk Gewelf’ afgekort de R.A. Ons kapittel draagt de naam ‘Horeb’.

 

De R.A. wordt beschouwd als een completering van de drie blauwe graden. Het is geen voortgezette graad uit het systeem van de 33 graden. De R.A. opent nieuwe perspectieven tot begrip en vervulling van het vrijmetselaars meesterschap.

 

Voor 1940 waren er geen kapittels van de R.A. in Nederland. Deze bestonden wel in andere landen. Bekend zijn de R.A. kapittels van Henoch, Salomo, Jeruzalem en van Memphis & Misraïm.

 

Na de tweede wereldoorlog verkreeg de masculiene Orde toestemming vanuit Engeland om een R.A. kapittel op te richten.

Op 6 oktober 1948 werden enige leden van de masculiene Orde in Londen ingewijd.

 

Op 26 mei 1965 wordt er in een vergadering van het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren besproken dat men wil werken in de R.A.  Het hoofdbestuur wordt verzocht om voorbereidende maatregelen te treffen om te komen tot de vorming van een Kapittel.

 

Vanuit de Internationale Orde van Memphis & Misraïm (opgericht 1881, gemengde vrijmetselarij werkend volgens de Egyptische ritus) werd ons een voorstel tot oprichting van een R.A. kapittel gedaan. Het kapittel Tabor uit Bilthoven bood aan te helpen met de oprichting.

 

De meestermetselaren van het Nederlandsch Verbond die het kapittel Horeb hebben opgericht werden noodzakelijkerwijs eerst in het kapittel Tabor ingewijd.

 

Vanuit het verbond waren er enige veranderingen noodzakelijk ten aanzien van het werken volgens een sterk hiërarchisch systeem, dit strookt namelijk niet met de structuur en de werkwijze van het Verbond.

 

Nadat de aanpassingen voor het Nederlandsch Verbond werden goedgekeurd door het Soeverein Kapittel Tabor van het Kollege Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm kon de consecratie van het kapittel Horeb plaats vinden op 27 juni 1970 te Den Haag.