Als een belangstellende heeft aangeklopt, volgen twee gesprekken met leden van de loge. Als deze gesprekken van beide kanten positief zijn verlopen, nodigen wij de belangstellende uit voor een gesprek met de Commissie van Onderzoek. Als ook dit gesprek positief verloopt, wordt een datum gekozen om tot de Inwijding over te gaan. Misschien vraagt u zich af waarom al die gesprekken nodig zijn. Op deze wijze proberen we namelijk zo zorgvuldig mogelijk te handelen om een eventuele teleurstelling van beide zijden te voorkomen

Indien u na het lezen van deze website belangstelling hebt gekregen voor een lidmaatschap van onze loge kunt u ‘aankloppen’ door te bellen naar 06-53419233