Wie was Rakoczy?

Rakoczy is een van de vele namen van Graaf Saint Germain. Hij was altijd geheimzinnig over zijn afkomst en pas aan het einde van zijn leven onthulde hij dat hij een zoon was van Ferenc Rakoczy II van Transsylvanië.

Graaf Saint Germain alias Rakoczy speelde een belangrijke rol op het diplomatieke toneel van de 18e eeuw. Hij verscheen in 1748 aan het hof van Versailles en werd in 1749 door koning Lodewijk XV in dienst genomen om delicate diplomatieke missies te volbrengen.

De oprichters van Loge Rakoczy hebben zich door zijn levenshouding, zijn volharding om het goede in de mens naar voren te brengen en zijn onafgebroken werk ter vergroting van de broederschap tussen mensen laten inspireren om de loge naar hem te vernoemen en zo zijn gedachtegoed en verdiensten te eren.